Vedenie účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Ponúkame včasné a správne spracovanie účtovných dokladov, kontrolu správnosti účtovných dokladov, vedenie peňažného denníka, pokladničnej knihy, knihy bankových dokladov, knihy prijatých faktúr, knihy vystavených faktúr, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, evidenciu hmotného a nehmotného majetku, dlhodobého a krátkodobého majetku, spracovanie DPH priznania, kontrolného a súhrnného výkazu a spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu.

Podvojné účtovníctvo

Ponúkame včasné a správne spracovanie účtovných dokladov, kontrolu správnosti účtovných dokladov, vedenie účtovného denníka, hlavnej knihy, pokladničnej knihy, knihy bankových dokladov, knihy prijatých faktúr, knihy vystavených faktúr, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, evidenciu hmotného a nehmotného majetku, dlhodobého a krátkodobého majetku, spracovanie DPH priznania, kontrolného a súhrnného výkazu a spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu