Daňové priznania & DPH

Ponúkame včasné a správne spracovanie Daňového priznania k Dani z príjmov právnických osôb a Dani z príjmov fyzických osôb aj fyzickým osobám ktoré potrebujú len odovzdať daňové priznanie. Taktiež včasné a správne odovzdanie Daňového priznania k DPH, Kontrolného výkazu a Súhrnného výkazu.