Mzdy a personalistika

Ponúkame mesačné spracovanie miezd zamestnancov odovzdávanie mesačných výkazov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, mesačné prehľady za zamestnancov na daňový úrad, ročné hlásenia za zamestnancov na daňový úrad prípravu prevodných príkazov na výplatu miezd a odvodov do poisťovní a dane zo závislej činnosti na daňový úrad, vystavenie potvrdení pre potreby zamestnanca, mzdové listy, zápočtové listy, potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti a evidenčné listy dôchodkového poistenia.